1900.636.663

Tuyển dụng

VinaMattress thấu hiểu rằng, trong số các đòn bẩy để phát triển doanh nghiệp, nguồn nhân lực được xem là đòn bẩy quan trọng nhất. Vì vậy, đãi ngộ và thu hút nhân tài là chính sách tiên quyết được chúng tôi quan tâm hàng đầu.

Thông điệp tuyển dụng

Chính sách nhân sự

Nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của mọi Công ty, chính vì vậy chính sách phát triển nhân sự tại VinaMattress là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân có năng lực được thăng tiến trong sự nghiệp, sự phát triển của thương hiệu luôn đồng hành với trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhân viên. 

Cơ hội việc làm

"Dữ liệu đang cập nhật"

https://www.vinamattress.vn/
https://www.vinamattress.vn/catalog/view/theme/